Dijitalleşen Dünyada
Birey, Toplum, Siyaset Kongresi

26-27 Mayıs, FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüsü ve Çevrimiçi, İstanbul

Kongre Hakkında

Kongre Hakkında

Teknolojik değişimler, tarih boyunca farklı siyasal ve toplumsal olay ve olguları derinden etkilemiş ve şekillendirmiştir. Son yıllarda özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de farklı disiplinlerce ele alınmış ve farklı sosyal, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla incelenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede FMV Işık Üniversitesi – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenleyeceği bir kongre ile günümüz dünyasında giderek önemi artan teknolojik gelişmeleri, bunların tarihsel dinamiklerini, bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal etki ve sonuçlarını tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Kongrede ele alınacak konu başlıkları arasında şunlar yer almaktadır:

 1. Tarihsel olarak teknolojik dönüşümlerin siyasal ve toplumsal etkileri
 2. Dijital finans ve Blockchain teknolojisi
 3. Sosyal bilimlerde Büyük Verinin olanakları ve sınırları
 4. Yapay Zeka, emek süreçleri ve dönüşen meslekler
 5. Sosyal medya, siyasal süreçler ve toplumsal hareketler
 6. Dijital eşitsizlikler, dijital otoriterleşme ve dijital gözetleme
 7. İnternet bağımlılığı, yalan haberler ve gerçek ötesi (post-truth) çağı
 8. Dijitalleşmenin yönetim ve organizasyonlara olan etkileri
 9. Teknoloji, ekonomik büyüme ve paylaşım ekonomileri
 10. Dijital dünyada siber psikoloji, insan davranışları ve karar verme süreçleri
Kongreye katılım için (izleyici olarak ya da bildiri sunarak) kayıt zorunlu olmakla birlikte ücretsizdir. Lütfen en fazla 300 kelime uzunluğundaki bildiri özetlerinizi 1 Mart 2022 tarihine kadar iisbf.kongre@isikun.edu.tr adresine gönderiniz. Özet gönderimi sırasında kongreye katılımın yüz yüze mi, yoksa çevrimiçi paneller dahilinde mi tercih edildiği bilgisi mutlaka belirtilmelidir. Kabul edilen bildiri özetleri, elektronik ortamda ISBN’li Kongre Özet Kitabı içinde yer alacaktır. Ayrıca tebliğlerini ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda (Proceedings) yayımlamak isteyen katılımcıların tam metin bildirilerini 16 Mayıs 2022 tarihine kadar iisbf.kongre@isikun.edu.tr adresine göndermesi beklenmektedir. Bildiriler 2000-4000 kelimelik eleştirel analiz ya da 5000-7000 kelimelik araştırma metinleri şeklinde hazırlanabilir.

Nerede

Şile Kampüsü ve Çevrimiçi

Ne Zaman

Perşembe ve Cuma
26-27 Mayıs 2022

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 1 Mart 2022

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 21 Mart 2022

Tam Metin Bildirilerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 16 Mayıs 2022

Kongremiz doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Kongreye katılım hem dinleyiciler hem sunum yapacaklar için ücretsizdir.

Düzenleme Kurulu

Speaker 1

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil

Işık Üniversitesi

Speaker 2

Doç. Dr. Aslı Şen Taşbaşı

Işık Üniversitesi

Speaker 3

Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

Işık Üniversitesi

Speaker 4

Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel

Işık Üniversitesi

Speaker 5

Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen Pandır

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülker

Işık Üniversitesi

Speaker 7

Dr. Öğr. Üyesi Selda Görkey

Işık Üniversitesi

Speaker 8

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Aydın

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Ar. Gör. Bahadır Er

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Ar. Gör. Habibe Aktay

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Ar. Gör. Aytekin Kavalcı

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Ar. Gör. Leman Çelik

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Ar. Gör. İlbay Görkem Polat

Işık Üniversitesi

Bilim Kurulu

Speaker 1

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

Işık Üniversitesi

Speaker 1

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil

Işık Üniversitesi

Speaker 2

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz

Işık Üniversitesi

Speaker 3

Prof. Dr. Toker Dereli

Işık Üniversitesi

Speaker 4

Prof. Dr. Dilek Teker

Işık Üniversitesi

Speaker 5

Prof. Dr. Gülden Güvenç

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Prof. Dr. Maral Erol Jamieson

Işık Üniversitesi

Speaker 7

Prof. Dr. Ödül Celep

Işık Üniversitesi

Speaker 8

Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Doç. Dr. Berna Akçinar

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Doç. Dr. Senem Çakmak Şahin

Yıldız Teknik Üniversitesi

Speaker 6

Doç. Dr. F. Serkan Öngel

Gaziantep Üniversitesi

Speaker 6

Doç. Dr. Sevil Acar Aytekin

Boğaziçi Üniversitesi

Speaker 6

Doç. Dr. H. Akın Ünver

Özyeğin Üniversitesi

Speaker 6

Dr. Öğr. Üyesi Özlem İnanç

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Çiğdem Çavdaroğlu

Işık Üniversitesi

Speaker 6

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Susanlı

Işık Üniversitesi

Kongre Programı

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Işık Üniversitesi Rektörü

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil, Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Açılış Sunumu

“Sanattan Teknolojiye Ekonomi: Bazı Gözlemler”

Prof. Dr. Ercan Eren, Yıldız Teknik Üniversitesi

1. Panel TEKNOLOJİ, SAVUNMA YÖNETİMİ VE SİBER GÜVENLİK

Moderatör: Prof. Dr. Ödül Celep, Işık Üniversitesi

“Savunma Yönetimi ve Güvenlik Analizinde Büyük Veri Kullanımı: Military Big Data Örneği”

Dr. Başar Baysal, Ankara Bilim Üniversitesi

Mahmut Bölükbaş, Başkent Üniversitesi

“Siber Güvenlik Karar Verme Süreçleri Perspektifinden Siber Uzayda Belirsizliğin Değerlendirilmesi”

Ayhan Gücüyener Evren, Kadir Has Üniversitesi

Doç. Dr. Salih Bıçakcı, Kadir Has Üniversitesi

“Siber Güvenlik ve Ulus Devlet: Stuxnet Üzerine Bir İnceleme”

Arş. Gör. Şeyma Altunkaya, İnönü Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

2. Panel TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİ VE SİYASETE YANSIMALARI

Moderatör: Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane, Işık Üniversitesi

“Otonomlaşmanın Savunma Sanayiinin Güvenlik Politikalarındaki Rolüne Etkisi”

Dr. Şirin Duygulu, İstanbul Medipol Üniversitesi

“Yerli ve Milli: Türk Savunma Sanayinde Kendi Kendine Yeterlilik Hedefinin Değişmezliği”

Dr. Çağlar Kurç, Abdullah Gül Üniversitesi

“Türkiye'nin Afrika'ya Yönelik İnsani Dış Politikasında Savunma Sanayi”

Doç. Dr. Aslı Ilgıt, Çukurova Üniversitesi

“Savunma İhracatı, İşbirliği ve Ortaklıkları Bağlamında Türk Savunma Sanayii”

Doç. Dr. Sıtkı Egeli, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

3. Panel DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI, BLOCKCHAIN VE TEDARİK ZİNCİRLERİ

Moderatör: Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel, Işık Üniversitesi

“Dijital Pazarlamanın Tüketici Satın Alma Faaliyetlerine Etkisi: Sosyal Medya Reklamları Örneği”

Ayşe Sibel Üste, Işık Üniversitesi

“Blokzincir Teknolojisi ve Pazarlamadaki Uygulamaları”

Arş. Gör. Başak Tavman, Işık Üniversitesi

“Pazarlamada Yapay Zeka Uygulamaları”

Arş. Gör. Ece Özer Çizer, Yıldız Teknik Üniversitesi

“Gelişen Teknolojide Dijital Pazarlama ve Influencer Uygulamalarının Pazara Etkisi”

Dr. Kevser Şahinbaş, İstanbul Medipol Üniversitesi

“Blockchain's Utilization in Food Supply Chain”

Sandra Hurmuze, Işık Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

ÖĞLEN ARASI

4. Panel TEKNOLOJİ İKTİSADINDA KURAM, YÖNTEM VE TARTIŞMALAR

Moderatör: Doç. Dr. Aslı Şen Taşbaşı

“İktisatta Dijitalleşmenin Ölçümü”

Dr. Selda Görkey, Işık Üniversitesi

“Dijital Otoriterleşme ve İktisadi Tekelleşme İlişkisi: Blockchain Piyasasının Merkez(i)sizliği Üzerine Bir Deneme”

Dr. Yasemin Konukçu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Pelin Yantur, Yeni Yüzyıl Üniversitesi

“Merkeziyetsiz Sistemlerde Yönetim ve Dijital Finans”

Okan Murat Agur, Beykent Üniversitesi

Dr. Hülya Başeğmez, Beykent Üniversitesi

“Teknolojik İlerleme ve Kar Oranı Arasındaki İlişki”

Arş. Gör. Halit Güzelsoy, Işık Üniversitesi

Doç. Dr. Senem Çakmak Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

5. Panel İMPARATORLUK'TAN CUMHURİYET'E TEKNOLOJİ VE ALTYAPI

Moderatör: Dr. Erol Ülker, Işık Üniversitesi

“Teknoloji, Siyaset ve Toplum: Erken Cumhuriyet Döneminde Elektrik Enerjisi Üretim, Dağıtım ve Tüketimine Dair Siyasi Tartışmalar ve Toplumsal Talepler”

Dr. Nurçin İleri, Humboldt University

“Teknoloji Transferinin Ekonomi-Politiği: Türkiye Haberleşme Şebekesi Örneği”

Dr. Sırrı Emrah Üçer, Yıldız Teknik Üniversitesi

“Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Kamu Sağlığının Korunmasına Yönelik Kullanılan Teknolojiler”

Dr. Ufuk Adak, Altınbaş Üniversitesi

“Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Gözetleme ve Kimliğin Kayıt Altına Alınmasında Fotoğraf Kullanımı”

Dr. İlkay Yılmaz, Freie Universitaet Berlin

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

6. Panel YENİ TEKNOLOJİLER, İŞGÜCÜ VE EMEK SÜREÇLERİNDE EŞİTSİZLİK

Moderatör: Doç. Dr. F. Serkan Öngel, Gaziantep Üniversitesi

“İş Dünyasında Teknoloji ile Birlikte Gelişen Yeni Beceriler ve İşgücünde Dijital Eşitsizlikler”

Sena Dönmez, Işık Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel, Işık Üniversitesi

“Türkiye İşgücü Piyasasında İş ve Ücret Kutuplaşması”

Arş. Gör. Evren Gülser, İstanbul Esenyurt Üniversitesi

“Uzaktan Çalışma: Bir İktidar Pratiği”

Dr. Bilge Filiz

“Dijital Çalışma Platformlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Etkisi”

Dr. Berrin Oktay Yılmaz, İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Adviye Damla Ünlü, İstanbul Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

7. Panel DIGITAL TRANSFORMATION IN POLITICS, ECONOMICS AND SOCIETY

Moderatör: Prof. Dr Rabia Karakaya Polat, Işık Üniversitesi

“Digital Surveillance during COVID-19 Pandemic: The Case of Israel”

Arş. Gör. Hasan Basri Barıt, Işık Üniversitesi

“Emerging Digital Transformation Tools in Adapting Post-COVID-19”

Dr. Tutku Tuncalı Yaman, Marmara Üniversitesi

“Sharing Economy Practices as a Part of Social Innovations in Turkey”

Eser Özbay, Işık Üniversitesi

“To Be New or Not To Be New: New Social Movements in the Internet Arena”

Arş. Gör. Rukiye Kaya, Işık Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

8. Panel TOPLUMSAL HAREKETLERİN SINIRLARI, HEGEMONYA VE MEŞRUİYET KRİZ

Moderatör: Doç. Dr. Seda Demiralp, Işık Üniversitesi

“Dönüşen Bir Hegemonya Biçimi - Dijital Hegemonya: Cambridge Analytica Olayı”

Firdevs Acar, Gebze Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Bulut Gürpınar, Gebze Teknik Üniversitesi

“Neoliberal Kapitalizmin Meşruiyet Krizi ve Tekno-Feodalizm Tartışmaları”

Arş. Gör. Hatice Kırantepe, İstanbul Üniversitesi

“Büyük Veri Çağında Toplumsal Hareketlerin Sınırlılıkları ve Dijital Gözetimin Artan Etkisi”

Özgür Yılmaz, İstanbul Üniversitesi

“Achieving Good Governance Through Blockchain”

Arş. Gör. Emine Pekdemir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

“Dijital Feminist Aktivizm: Türkiye'de Sivil Toplumdan Örnekler”

Dr. Büke Boşnak, Bilgi Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

9. Panel DİJİTALLEŞEN SANAT, İLETİŞİM, VE BİREY

Moderatör: Dr. Müzeyyen Pandır, Işık Üniversitesi

“Yaratıcı Makinelerin İnsan Sanatına Müdahalesi Üzerine Bir İnceleme”

Ece Yücel, Işık Üniversitesi

“Metaverse Evreni ve Bireyselleşme Sorununun Sinema Perspektifinden İncelenmesi”

Dr. Selin Kiraz Demir, İstanbul Aydın Üniversitesi

“Dijital Sanatın Gelişimi ve Dijital Müzeler: Dijital Sanat ve Dijital Sanat Müzesi Örnekleri”

Prof. Dr. Fethiye Erbay İstanbul Üniversitesi

Öğr. Gör. Seden Uz, Işık Üniversitesi

“Sosyal Ağlarda Kuralları Değiştiren İletişim Konsepti: Sanal Fenomenler”

Dr. Serdar Kuzey Yıldız, İstanbul Aydın Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

ÖĞLEN ARASI

10. Panel DİJİTALLEŞEN DÜNYADA BİREY DAVRANIŞLARI

Moderatör: Doç. Dr. Berna Akçınar, Işık Üniversitesi

“Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyinin Çeşitli Sosyodemografik Özelliklere Göre İncelenmesi”

Gizem Tetik, Işık Üniversitesi

Dr. Z. Deniz Aktan, Işık Üniversitesi

“Endüstri 4.0 Bağlamında Öğrenilmiş Güçlülük ve Karar Verme İlişkisinde Algılanan Stres ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Rolü”

Arş. Gör. Habibe Aktay, Işık Üniversitesi

“Dijitalleşen Dünyada Güvenliğin Tarihsel Sosyolojisi: Ontolojik Güvenliğin Başat Analiz Birimi Olarak İnsan”

Öğr. Gör. Okan Gülbak, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

11. Panel DİJİTAL DÖNÜŞÜM, DİPLOMASİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Moderatör: Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane, Işık Üniversitesi

“NATO as a Global Cybersecurity Power”

Dr. Gökhan Tekir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

“Siber-Ulus: Dijital Egemenlik Alanı, Barbados Metaverse Elçiliği Örneği”

Arş. Gör. Nil Dikmengil, İzmir Ekonomi Üniversitesi

“Toplumlararası Diyaloğun Geliştirilmesinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme: Unite Cyprus Now Örneği”

Dr. Pınar Çağlayan, Uşak Üniversitesi

“Dijitalleşen Jeo-Politika”

Prof. Dr. Ebru Oğurlu, Lefke Avrupa Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

12. Panel TEKNOLOJİ ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET, SİYASET VE ADALET

Moderatör: Dr. Ayşe Köse Badur, Işık Üniversitesi

“The Cyber Age of "Post-Truth" Consciences: Faiths and the Matter of Economic Justice”

Dr. Gökhan Ak, Ayvansaray Üniversitesi

“Digitizing Leviathan, Remaking the Body Politic: A Study of E-Governance and Citizenship in the Turkish Context”

Cansu Çobanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı Çalkivik, İstanbul Teknik Üniversitesi

“Dijital Çağda ‘Gönüllü Kulluk’”

Arş. Gör. Abdussamed Özbek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

“E-Demokrasi, Siyasi Sosyal Çalışma ve 21. Yüzyıl Siyasetinde Katılım”

Dr. Gökhan Topçu, Hacettepe Üniversitesi

Panel Kayıt

Panele kayıt olmak için tıklayınız

KAPANIŞ

Kongre Mekanı

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü ve Çevrimiçi

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü, İstanbul

İstanbul merkezden 1 saat mesafede, deniz kıyısındaki konumu, açık-kapalı alan spor olanakları, restoran-kafeterya seçenekleri, 24 saat açık kütüphanesi, 1.300 yatak kapasiteli barınma imkanları, çok sayıda modern derslikleri ve tüm kampüse yayılan kesintisiz internet bağlantısı, bünyesinde barındırdığı en son teknolojiyle donanmış salonları ile Işık Üniversitesi Şile Kampüsü, bilimsel, kültürel ve sanatsal birçok aktiviteye cevap verecek niteliktedir. Işık Üniversitesi Oditoryumu'nun 440 kişilik seyirci koltuk kapasitesi, 75 metrekarelik kulis alanı, 125 metrekarelik toplam sahne alanı, 100 metrekarelik VIP, dinlenme, kostüm ve dekor alanları bulunmaktadır.

Şile Kampüsü Ulaşım Seçenekleri
Günlük Servisler
Günün belli saatlerinde Kadıköy, Taksim ve Maslak Kampüsü'nden karşılıklı işleyen servisler bulunmaktadır.
Araç İle Şile Kampüsü'ne Ulaşım
Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'ne özel araç ile gidebilmek için Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yollarından Anadolu Yakası yönünde Şile Otoyolu'na bağlanılır. Şile Otoyolu'nda Şile yönüne devam edilir. Kampüs, Ömerli geçildikten sonra Şile'ye 5 km kala Kumbaba bölgesinde yer almaktadır. Toplu Taşıma
Üsküdar - Şile Halk otobüsleri haftanın her günü çalışmaktadır. Üniversite önünde durağı bulunan otobüslerin rezervasyon ve hareket saatleri bilgisi Şile Otobüs Durağı Ofisinin (0216) 712 20 70 / 712 20 71 numaralı telefonlarından öğrenilebilir.

Bildiri Yazım Kuralları

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları
 • Kongreye gönderilecek bildiriler MS Microsoft Word programında, Times New Roman karakteri ve 1,5 satır aralığı ile iki yana yaslanmış şekilde (justified) hazırlanmalıdır.
 • Başlık 12 punto ile, sözcüklerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, koyu renk yazılmalı ve ortaya hizalanmalıdır.
 • Alt başlıklar, 12 punto, sözcüklerin ilk harfleri büyük olacak şekilde italik olmalı ve sola hizalanmalıdır.
 • Ana metin boyunca 12 punto, dipnotlarda 10 punto kullanılmalıdır.
 • Metin içinde vurgulanmak istenen sözcükler italik ile yazılmalıdır.
 • Tüm atıflar metin içinde verilmeli, dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılmalıdır.
 • Alıntılar çift tırnak içinde gösterilmelidir.
 • Metinde kullanılan tüm tablo ve şekillere atıfta bulunulmalı ve okuyucunun tablo veya şekli kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiği açıklanmalıdır.
 • Tüm tablolar sırasıyla Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 şeklinde numaralandırılmalıdır. Metnin ekler bölümünde yer verilmesi gereken tablolar varsa, bunlar Tablo EK1, Tablo EK2, Tablo EK3 şeklinde numaralandırılmalıdır.
 • Her tablonun bir başlığı olmalıdır. Başlıklar, tablo numarasının altına italik olarak yazılmalı, numara ile başlık arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Şekiller, (grafikler, çizimler, haritalar, fotoğraflar vb.) çalışma metnini destekler nitelikte ve kendi başlarına anlaşılır olmalıdır.
 • Tüm şekiller sırasıyla Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 şeklinde numaralandırılmalıdır.
 • Her şeklin bir başlığı olmalıdır. Başlıklar, şekil numarasının altına italik olarak yazılmalı, numara ile başlık arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Metinde kullanılan sayıların 10’dan küçük olması durumunda sözcük olarak ifade edilmeleri uygundur.
 • Metinde kullanılan denklemler sırasıyla Denklem 1, Denklem 2, Denklem 3 şeklinde numaralandırılmalı, metin içinde gerekli durumlarda bu numaralara atıfta bulunulmalıdır.
 • Metinde kullanılan matematiksel simge ve ifadelerin gösteriminde MS Word’ün ilgili özelliklerinden faydalanılmalıdır.
 • Metin içinde atıf yapılmayan kaynaklar kaynakçada listelenmemelidir.
Metin içi alıntılar ile ilgili yazım kuralları
Tek yazarlı çalışmalar:
 • (Soyadı, yıl: sayfa numarası)
 • (Soyadı 1, yıl, sayfa numarası; Soyadı 2, yıl, sayfa numarası)
 • Örnek: (Hermann, 1990: 5)(Berenskoetter, 2014: 57; Koschut, 2017: 482; Hall, 2017: 7)

İki yazarlı çalışmalar:
 • (Soyadı 1 ve Soyadı 2, yıl, sayfa numarası)
 • Örnek: (Aras ve Görener, 2010: 83) (Oelsner ve Koschut, 2014: 15)

Üçten fazla yazarlı çalışmalar:
 • (Soyadı 1 et al., yıl, sayfa numarası)
 • Örnek: (Bennett et al., 2003: 374)
Kaynakça yazım kuralları
Kitap: Soyadı, Adı (yıl). Kitabın Başlığı. Yayımlandığı yer: Yayınevi.
Örnek: Bozdağlıoğlu, Yücel (2003). Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Approach. London: Routledge.
Risse, Thomas ve Katryn Sikkink (1999). The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices. Cambridge: Cambridge University Press.
Süreli Yayınlar: Soyadı, Adı (yıl). “Makalenin Başlığı”, Dergi Adı, Cilt (Sayı): sayfa numaraları.
Örnek: Byman, Daniel L. ve Kenneth M. Pollack (2001). “Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesmen Back In”, International Security, 25 (4): 107-146.
Gerring, John (2004). “What is a Case Study and What is it Good for?” American Political Science Review, 98 (2): 341-354.
Kitap Bölümü: Soyadı, Adı (yıl). “Kitap Bölümünün Başlığı”, Editörün adı soyadı (ed.), Kitabın Başlığı (sayfa numaraları). Yayımlandığı yer: Yayınevi.
Örnek: Berenskoetter, Felix (2014). “Friendship, Security, and Power”, Simon Koschut ve Andrea Oelsner (ed.), Friendship and International Relations. New York: Palgrave Macmillan.
İnternet Kaynakları: Soyadı, Adı (yıl). “Yazının Başlığı”, İnternet Kaynağının Adı, Yayımlanma tarihi, İnternet adresi (Erişim tarihi: gün ay yıl).
Uzun, Meltem ve Cemal Asan 2014. “Davutoğlu ve Barzani’den Enerjide İşbirliği Vurgusu”, Anadolu News Agency, 15 March. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/davutoglu-ve-barzaniden-enerjide-isbirligi- vurgusu/174535 (Erişim tarihi: 27 Kasım 2021).

İletişim

Adres

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü
Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak No:2 Şile / İstanbul

Telefon

444 07 99